Category Archives: Bỉ

Thăm Venice phương Bắc

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn
Thăm Venice phương Bắc

Sự nghiệp viết lách của Hằng béo có vẻ đang tiến triển thuận lợi, thêm một bài nữa được đăng báo. Tuy nhiên vì báo Tuổi Trẻ giới hạn số chữ nên phải cắt đi một phần mà mình khá tâm đắc: cho tiền boa ở châu Âu thế nào? Thôi thì post vào đây để bà con cùng tham khảo.

Link bài viết: Tuổi Trẻ online

Nói về chuyện tiền boa, châu Âu khác với Mỹ.

Ở Mỹ nhân viên phục vụ sống dựa vào tiền boa chứ tiền lương chính không có bao nhiêu. Vi thế đi ăn phải để lại ít nhất 10%-15%, nếu không sẽ được nhắc khéo để boa thêm. Có một câu chuyện tôi đọc đâu đó kể lại cách nhắc khéo này. Một anh chàng này lúc thanh toán xong có để lại vài đồng xu lẻ ở bàn gọi là tiền boa. Nhưng số tiền này quá ít dưới 10% của số tiền ăn, nên người bồi bàn đã chạy theo bảo: “Thưa ông, ông để quên tiền trên bàn”. Anh này phân bua:”Không, đấy là tiền boa tôi để cho anh đấy”. Người bồi bàn ranh mãnh này chỉ đợi có thế, anh liền bảo “Thưa ông, tiền boa theo thông lệ là 15% cơ ạ”.

Trong khi đó, thông thường tiền boa ở châu Âu chỉ từ 5%-10% (10% được coi là rất hậu hĩnh). Nếu bạn không ăn gì nhiều, một cách đơn giản là làm tròn số tiền lên, ví dụ 9,55 euros có thể làm tròn thành 10 euro.

Advertisements